Svenska fotbollsplaner hotas bli tvungna att införa öppettider och buller plank. Foto: Bildbyrån

Det började med en dispyt där grannarna till Boovallen i Nacka klagade på “bullret” av idrottande barn. Nu ska fallet tas upp i Svea Hovrätt och kan få konsekvenser för resten av Sverige. Något Solidsport News Andreas Westerlind kritiserar hårt.

Det här är en krönika, åsikterna är skribentens!

Bollar som träffar målramen. Föräldrar som hejar. Tränare som ropar. Spelare som jublar.

Att det låter på en fotbollsplan känner alla till.
Nästan i alla fall…
Alla förutom grannarna till Boovallen i Stockholm som för snart ett år sedan valde att lämna in klagomål om oljud på idrottsplatsen, vilket gick hela vägen till domstol.

Tvingas införa öppettider och dyra bullerplank

Det finns alltså människor som väljer att bosätta sig bredvid en idrottsplats, i Sveriges största stad, och samtidigt förväntar sig att det ska vara knäpptyst? Goddag yxskaft!

För er som missat detta så ledde det hela till att Boovallen tvingades till införa strikta öppettider och krav på uppförande av bullerplank för mellan 10-12 miljoner kronor. Detta efter att “grannarna” vunnit i domstolen. En dom som lutade sig mot Naturvårdsverkets rekommendationer kring industribuller.

Ja, ni läste rätt…industribuller.
Man jämförde alltså barns glädjetjut och stoj med ljud från tunga byggmaskiner. Rimligt?
Nej, det tyckte inte ens Naturvårdsverket själva som i februari valde att underkänna bedömningen:

“Det finns inga studier som pekar mot att riktvärdena för industribuller skulle vara lämpliga att använda för att avgöra när människors idrottsutövande utomhus kan medföra ljud som är olägenhet för människors hälsa” skrev verket i ett uttalande.

Ärendet överklagades sedan till Mark- och Miljööverdomstolen i Svea Hovrätt som nu i sommar kommer ta upp fallet.

Kan förlora 2,6 miljoner aktivitetstimmar

Skulle “grannarna” ta hem segern även där kommer öppettider och bullerplank bli prejudikat och gälla i hela Sverige. Det skulle enligt Aftonbladets granskning innebära att Sveriges 6 140 fotbollsplaner kommer förlora 2,6 miljoner (!) aktivitetstimmar.
600 nya planer skulle därmed behöva byggas för täcka upp det bortfallet.

Bara i Stockholms stad skulle också skattebetalarna behöva betala en miljard kronor för att bulleranpassa alla arenor i staden. 1 miljard… på befintliga och redan fungerande idrottsanläggningar.

Är det en rimlig nota för oss skattebetalare, bara för att några själviska människor inte klarar av normalt ljud från en idrottsplan eller är less på sin kommun?

Och då pratar vi bara Stockholm än så länge.
Räkna med liknande kostnader i övriga storstäder i landet.

Det i en tid där…

  • Stillasittande barn- och ungdomar blir ett allt större folkhälsoproblem.
  • Idrotten redan med brottas kraftig brist av idrottsanläggningar och ökade medlemstapp.

“Hoppas idiotin förlorar och förnuftet vinner”

Istället för att det läggs statliga medel på att lösa dessa problemområden så skulle alltså miljardbelopp behöva spenderas på att anpassa ljudnivån – på redan befintliga idrottsanläggningar.

Detta för att tillfredsställa ett gäng gnällspikar i vår huvudstad? Personer som fullt medvetet valt att bosätta sig i en storstad i nära anslutning till en idrottsplan.

Jag hoppas såklart idiotin förlorar och förnuftet vinner i Svea Hovrätt. Annars kan vi räkna med förödande konsekvenser för idrottssverige i allmänhet och svensk fotboll i synnerhet.

Det är långt ifrån en nyhet att idrott och fysisk aktivitet är väldigt viktigt för barns mående, deras resultat i skolan och deras sociala relationer.

Snälla, låt inte det hotas på grund av några patetiskt känsliga öron. I så fall har jag ett mycket bättre förslag…

Det är nämligen mycket lättare (och billigare!) att betala flyttkostnader till ett lugnt ställe på landet för dessa stackars individer, istället för att bygga 600 nya fotbollsplaner och bullerplank för miljardbelopp.

Säg bara till så ringer jag en flyttfirma!