Flera idrottsförbund går samman och kräver att regeringen öppnar upp för inomhusidrott igen. Foto: Bildbyrån

Regeringen måste öppna upp för idrott även inomhus, om inte barnens hälsa ska bli lidande på lång sikt.
Det skriver Svenska Handbollsförbundet och fyra andra idrottsförbund i ett öppet brev till regeringen.

Hundratusentals barn går varje vecka till träning inomhus, och för många av dem är det en tillflyktsort som ger dem glädje, trygghet och livsviktig rörelse.
Redan innan pandemin var barnen i Sverige bland de mest stillasittande i Europa, och ju längre idrottsanläggningarna är stängda desto större blir risken att fler barn drabbas av fysisk och psykisk ohälsa.

En av orsakerna till det stora stillasittandet är att barn sällan rör på sig så mycket utanför den organiserade idrotten. Att barn mitt i vintern ska motionera utomhus, som kanske vuxna gör, istället för att gå till träningen i idrottsföreningen är en naiv bild som vi inte tror att ens regeringen håller för sannolik. Att då stänga möjligheterna för barn att träna inomhus medför att hundratusentals barn blir mer stillasittande och att de inte får sin livsviktiga rörelse.

För många barn är skolan och föreningslivet ofta den plats där barn kan få sin trygghet. Att stänga ned idrottsanläggningar berövar alla de barnen en av de glädjefyllda och trygga platserna de har. Till exempel visar Bris i en artikel från 10 december att ”ångest” är det vanligaste sökordet som lett in barn till bris.se under 2020. Den 14 januari 2021 rapporterade Bris att de har fått fler samtal än någon gång tidigare under julhelgerna.
Helsingborgs kommun och länsstyrelsen i Norrbotten pekar på en ökad oro bland utsatta barn under coronapandemin. Efter ett jullov med ett naturligt träningsuppehåll är det därför av stor vikt att barnen får en fortsatt trygg och glädjefylld plats utanför hemmet att gå till så fort som möjligt.

Väldigt många föreningar vittnar om att de tappar medlemmar och att riskerna för att barnen inte ska återvända till den organiserade idrotten ökar för varje dag som idrottsanläggningarna är stängda. Vi är rädda för att vi tappar en eller flera generationer från föreningsidrotten, vilket kan ge stora konsekvenser för folkhälsan.

Idrottsrörelsen har full förståelse för att vi alla behöver göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Våra föreningar vittnar om att de under hösten gjort stora anpassningar för att kunna bedriva träning på ett smittsäkert sätt. De upprättar och följer säkerhetsprotokoll, gör om i sina scheman och grupper, håller avstånd, rengör redskap och utrustning och tvättar händerna. Allt det görs för att erbjuda barn den träning och det sammanhang som är så centralt – för vissa barn till och med livsavgörande. Visst går det att till viss del genomföra verksamheten digitalt eller utomhus, men för väldigt många idrotter är det nästintill omöjligt att bedriva en glädjefylld och meningsfull verksamhet dit barnen vill gå, om man inte får tillgång till inomhusanläggningar.
Många idrottsanläggningar har idag dessutom elektroniska låssystem som gör att det inte krävs någon personal i de miljöerna.

Folkhälsomyndigheten har vidare påpekat att barn inte bidrar till smittspridningen i någon större utsträckning, speciellt i de lägre åldrarna. Därför vädjar nu Innebandyförbundet, Basketbollförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollsförbundet och Simförbundet till statsministern och regeringen om att undanta även idrottsanläggningar för inomhusidrott för barn från rekommendationen om att ”all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari”.

Vi uppmanar också samtliga kommuner att omedelbart öppna upp alla idrottsanläggningar för föreningsverksamhet för barn, så att inga fler barn ska fara illa varken på kort eller lång sikt.
Alla våra föreningar vill och kan ta ansvar för att inte bidra till en ökad smittspridning, och samtidigt bidra till en bättre folkhälsa genom glädje, trygghet och livsviktig rörelse.

Mikael Ahlerup,
Generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet

Fredrik Joulamo,
Generalsekreterare Svenska Basketbollförbundet

Pelle Malmborg,
Generalsekreterare Svenska Gymnastikförbundet

Robert Wedberg,
Generalsekreterare Svenska Handbollsförbundet

Mikael Jansson,
Förbundschef Svenska Simförbundet