Regeringens nya besked.
Regeringen kommer fortsätta att följa idrottens behov. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Idrotten har ropat efter hjälp för att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser. Nu har regeringen svarat. Idrotten får stöd på 1 miljard kronor.

– Syftet med krisstödet är att kunna mildra pandemins konsekvenser för idrottsverksamheten i hela landet, särskilt för barn och unga, säger Amanda Lind (MP)

På torsdag morgon höll regeringen en presskonferens där Amanda Lind presenterade ett kris- och återhämtningsstöd på 1 miljard kronor till idrotten.

För Riksidrottsförbundet är det nya ekonomiska stödet efterlängtat. Regeringen har dröjt fram till slutet av mars för att ge ett besked. RF hade däremot begärt ett belopp mellan 2 till 4 miljarder kronor för att kunna klara resterande månader av 2021.

– Det är oacceptabelt att begära mer och mer av idrottsrörelsen men inte kompensera oss eller ge oss omstartsstöd för att klara av att ta oss igenom de långtgående konsekvenser som pandemin innebär. Idrottsföreningarna behöver veta att stöd kommer, sade Björn Eriksson ordförande i RF tidigare i veckan.

“Ska hjälpa idrottsföreningar att överleva”

Under presskonferensen berättade Amanda Lind att stödet består av att förlänga krisstödet idrotten fick under 2020, men också att tilldela medel för aktörer att kunna starta upp sin verksamhet igen på ett smittsäkert sätt. 

– Och då inte minst barn och ungdomsidrotten, att kunna nå de barn och unga som nu har halkat ut eller ligger väldigt långt ifrån idrottsträning.

– Syftet med krisstödet är att kunna mildra pandemins konsekvenser för idrottsverksamheten i hela landet, särskilt för barn och unga. Stödet ska hjälpa idrottsföreningar att överleva och bidra till att en jämställd och jämlik idrottsverksamhet startar upp.

Slutliga fördelningarna av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.

Här kan du läsa tidigare uttal av RF:s ordförande Björn Eriksson.