Björn Eriksson. Riksidrottsförbundets ordförande, skriver att mer stöd kommer behövas till idrotten om pandemin håller i sig. Foto: Bildbyrån

Regeringen har tillsatt ett krisstöd på 500 miljoner för att kompensera idrottens förluster under coronakrisen. Något som är välkommet men som inte kommer räcka om pandemin håller i sig. Det skriver Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson i en krönika.

Krönika | Idrottens Affärer

Att Covid-19 har påverkat idrottsrörelsen har ingen missat. Den där vanliga träningen kan inte genomföras och tävlingen som man sett fram emot så länge ställs in. Cupen, lägret eller evenemanget ställs också in eller skjuts på framtiden och föreningar och förbund drabbas hårt både ekonomiskt och idrottsligt. Många förtroendevalda och ideella idrottsledare kämpar med att fatta svåra och tunga beslut just nu. Allt för att hjälpa till i pandemibekämpningen och samtidigt få föreningsidrotten att överleva.

Det var glädjande att regeringen gav beskedet om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Det var också bra att Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

“Om denna pandemi fortsätter under längre tid kommer vi behöva återkomma till regeringen med ytterligare behov av stöd”

Nu är de formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att rädda idrottsföreningars och idrottsförbunds fortsatta överlevnad. Från maj kommer föreningar och förbund att kunna söka krisstöd och pengar kommer att delas ut innan midsommar.

Det kan tyckas som att det tar tid men det måste det få göra för att fördelningen av stödet verkligen ska ske på rätt sätt.

Vi är väl medvetna om att det inte kommer kompensera alla fullt ut. Om denna pandemi fortsätter under längre tid kommer vi behöva återkomma till regeringen med ytterligare behov av stöd.

Det har jag varit tydlig med när jag pratat med beslutsfattarna och jag upplever att både kommuner, regioner och stat vill stötta idrottsrörelsen.

De ser den kraft som idrotten utgör och min upplevelse är att föreningens oerhört viktiga roll som mötesplats, både under och efter krisen, också synliggörs och värderas högt av kommuner, regioner och stat.

Här kan det handla om betydande belopp. Jag räknar med att sätta ned foten i denna fråga innan högsommaren infaller.

“Jag är övertygad om att samhället upplever idrottsrörelsens styrka under denna coronakris. Vi behövs mer än någonsin”

Ute lyser solen även om april innehållit klassisk blandning av aprilväder. Jag möter ändå många ute på promenader, springturer eller med en boll under armen på väg till en plan i närheten. I Coronatider, när vi rör oss mindre över längre sträckor, är det ändå märkbart hur många som ser till att komma ut i närområdet.  Jag ser också hur idrottsföreningarna har flyttat ut och anpassat sin träning.

När jag tittar runt hörnet ser jag två områden som politiken och idrotten måste adressera framöver när vi lämnat den allra mest kritiska fasen.

• Den ena avser den kickstart som finansministern och andra aviserat när coronapandemin börjar klinga av. Idrotten kan och vill vara en stark kraft i det arbetet.

• Den andra rör bestående krav på nya sätt för idrottsrörelsen att arbeta som börjar torna upp sig. För allt kommer inte att handla om att återgå till att fungera som vi gjorde före pandemin. I dessa två avseenden står vi inför en kittlande utmaning. Här vill och kan många inom idrotten, inklusive jag själv, göra ett avtryck.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att samhället upplever idrottsrörelsens styrka under denna coronakris. Vi behövs mer än någonsin. Tack alla ni som bidrar till att göra Sverige ännu bättre.

Skribent: Björn Eriksson
Ordförande, Riksidrottsförbundet

Det här är en krönika från Idrottens Affärer.