Efter förbudet mot offentliga tillställningar med över 500 personer – här är Folkhälsmyndighetens riktlinjer för riskbedömningar av event som planeras att genomföras.

På inrådan av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att  förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare.

Nu har Folkhälsomyndigheten även presenterat riktlinjer för event som planerar att genomföras med mindre än 500 deltagare. Framför allt är myndigheten tydlig med ett att event som riktar sig mot personer inom sjukvården eller andra samhällskritiska branscher ska vara extra försiktiga. 

Vidare poängteras att det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Källa: Folkhälsomyndigheten

Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande åtgärder
Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas
 • Begränsa antalet deltagare
 • Se över förutsättningarna för evenemanget (storlek på lokal, möjligheter till en god handhygien
Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning
 • Begränsa internationella deltagandet
Deltagare med samhällsviktiga arbeten För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas
 • Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
Riskgrupper Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom
 • Hygien såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus
 • Byta eller justera de tänkta aktiviteterna
 • Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter
 • Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning
 • Korta ner evenemanget
 • Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget