Tom gympa/träningssal
Färre ungdomar dyker upp på träningen efter restriktioner. Foto: AdobeStock.

Restriktioner under coronapandemin har påverkat ungdomsidrotten, inte minst ungdomar i gymnasieålder. Träningsledare i hela landet är nu oroliga över konsekvenserna detta får.

Kaliber har tillsammans med P4 delat ut enkäter till 330 idrottsledare i hela landet inom de största inomhussporterna – innebandy, ishockey, handboll, basket, gymnastik och simning. Svaren är tydliga, de tillfrågade känner oro över ungdomar som tappar motivationen till träning. Mer än hälften av idrottsledare uppger att det finns ungdomar som inte dykt upp igen sedan restriktionerna hävts.

Trots att restriktioner har hävts och en del föreningar väljer att hitta alternativa lösningar för att få ungdomar att fortsätta träna, finns det dem som har pausat träningen helt.
— Man tappar motivation och det känns väldigt grått. När ska det här sluta? Det är det enda vi vill veta, säger 19-åriga Astrid Levin innebandyspelare i Strängnäs till Kaliber.

Var tredje idrottsledare säger i enkäten att det finns ungdomar som slutat dyka upp på träningen och att det är restriktionerna som varit en bidragande faktor. Det handlar om cirka 400 ungdomar, i snitt var sjätte ungdom i deras grupper som slutar på träningen.

Här kan du läsa hur olika idrottsförbund gick samman och skrev ett öppet brev till den svenska regeringen.