HK Aranäs besvarar kritiken mot beslutet att inte ge återbetalningar för inställda Aranäs Open. Foto: Bildbyrån

Aranäs HK har kritiserats för beslutet att inte återbetala deltagande lag i inställda Aranäs Open. Nu bemöter klubben kritiken i ett uttalande till Solidsport News.

Flera stora ungdomscuper har tvingats ställa in på grund coronaviruset. Något som lett till en tuff ekonomisk sits för arrangerande föreningar som hamnat i ett jobbigt dilemma om hur deltagande lags anmälningsavgifter ska hanteras.

Flera drabbade cuper har valt att återbetala lagen som anmält sig medan andra har valt att inte göra det. En cup som valt den sistnämnda vägen är Aranäs Open, vilket lett till kritik från flera arga föräldrar och berörda klubbar.

“Att pengarna som våra killar samlat ihop genom att panta tomflaskor och sälja diverse produkter ska användas för att Aranäs ska kunna driva sin verksamhet? Ja, det gränsar till bedrägeri i mina ögon” skriver bland annat lagledaren Torbjörn Larsson i en insändare på Solidsport News.

Aranäs: “Inte i närheten av våra kostnader”

Nu väljer arrangören Aranäs HK att både besvara kritiken och dela med sig information om vad som låg bakom klubbens ifrågasatta beslut.

“Aranäs Open är en fantastisk handbollsfest med över 20 000 besökare på handbollsfältet under tiden den pågår, men kräver också mycket arbete under hela året för att driva och förbereda. Det innebär att de anmälningsavgifter som detta berör, inte är i närheten av att täcka våra fasta kostnader tillsammans med de leverantörskostnader vi inte kunnat stoppa” skriver klubben i ett meddelande till Solidsport News.

Klubben förklarar vidare att ett inställt Aranäs Open ger en nettoeffekt på minus en miljon kronor.

“I vårt fall motsvarar det exempelvis våra ungefärliga hyreskostnader under ett år. Kortsiktigt är förlusten Aranäs Open också en stor likviditetsutmaning som vi måste lösa”

Aranäs skriver även att klubben tvingats till ett kraftigt besparingspaket för att försöka kompensera för de förlorade intäkterna från cup.

“En återbetalning av anmälningsavgifterna är i dagsläget inte rimlig ur det perspektivet. Vi för och kommer fortsätta att föra en dialog direkt med berörda föreningar och lag om detta och är tacksamma för den stora förståelse om många visat och gett uttryck för i denna svåra situation”

HÄR ÄR HELA ARANÄS BEMÖTANDE:

“HK Aranäs har, i likhet med ett antal andra handbollsföreningar, tvingats ställa in vår ungdomscup Aranäs Open på grund av Corona / Covid-19 pandemin. Som en del i det beslutet har vi varit tvungna att ta ställning till hur vi hantera inbetalade anmälningsavgifter. 

Aranäs Open är en fantastisk handbollsfest med över 20 000 besökare på handbollsfältet under tiden den pågår, men kräver också mycket arbete under hela året för att driva och förbereda. Det innebär att de anmälningsavgifter som detta berör inte är i närheten av att täcka våra fasta kostnader tillsammans med de leverantörskostnader vi inte kunnat stoppa. Anmälningsavgiften i fråga är antingen 1200 kr eller 1600 kr per lag, vilket beroende på lagets storlek normalt innebär mellan 100 och 150 kronor per deltagande spelare. 

För att sätta det hela i lite perspektiv så är Aranäs Open en mycket viktig del av hur vi finansierar vår barn-, ungdoms- och breddverksamhet. Nettoeffekten av ett inställt Aranäs Open är ungefär minus en miljon kronor eller ett förlorat nettostöd till verksamheten på ca 1000 kr per aktiv. I vårt fall motsvarar det t ex ungefär våra hyreskostnader under ett år.  Kortsiktigt är förlusten Aranäs Open också en stor likviditetsutmaning som vi måste lösa. 

Som ett resultat av att vi tvingats ställa in Aranäs Open, har vi som förening varit tvungen att ta beslut om ett kraftfullt besparingspaket för att försöka kompensera för de förlorade intäkterna från Aranäs Open och säkerställa vår verksamhet både kortsiktigt och långsiktigt. En återbetalning av anmälningsavgifterna är i dagsläget inte rimlig ur det perspektivet. Vi för och kommer fortsätta att föra en dialog direkt med berörda föreningar och lag om detta och är tacksamma för den stora förståelse om många visat och gett uttryck för i denna svåra situation.

Vad gäller RFs stöd, kan vi i dagsläget inte uttala oss. Det eftersom vi inte vet om eller hur mycket det rör sig om. Avsikten med det stödet är att säkerställa barn- och ungdomsverksamheten framåt och i dag kan vi inte räkna med att det kommer täcka inkomstbortfall och våra fasta kostnader.

Med 950 aktiva och stor närvaro på många olika cuper runt om i Sverige är vi givetvis väl medvetna om problematiken och den frustration som situationen skapat. Samtidigt måste vi också se till att säkerställa att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt”